Tëschebilanz Aktioun Schléifer

Wéi vill Schléifer goufe gemellt a wéi ass hir Verbreedung?

Wärend de Gaardeschléifer, de Siweschléifer an d’Hieselmaus aktuell gutt verstoppt an enger Äerd- oder Bamhiel, an engem Nistkasten, engem Gaardenhaischen oder (wee weess) bei Iech ënnert dem Dach hire Wanterschlof halen, maache mir eng kuerz Tëschebilanz vun eiser Aktioun Schléifer.

Insgesamt goufen am éischte Joer vun der Aktioun zesummen 58 Schléifer iwwert iNaturalist, E-mail oder Telefon gemellt.

Eng flott Zuel, bedenkt een, dass d’Schléifer virun allem Nuets ënnerwee sinn an och soss sou kleng a flénk sinn, dass ee scho ganz vill Chance muss hunn, fir engem Schléifer ze begéinen, oder souguer eng Foto ze maachen.

Trotzdeem konnte vun dësen 58 Observatiounen der 20 duerch eng Foto beluecht ginn. De Foto-Noweis mécht d’Observatioun nach méi wäertvoll, wëll se esou verifizéiert ass an an d’Datebank GBIF (GBIF—the Global Biodiversity Information Facility) vum natur musée opgeholl, a fir wëssenschaftlech Zwecker genotzt ka ginn.

De Gaardeschléifer – Virun allem am Oste vum Land ze fannen

De Gaardeschléifer gouf insgesamt 24 Mol gemëllt. Dermat ass hien deen am heefegste begéinte Schléifer vun der Aktioun. 9 Mol ass et gelongen en ze fotograféieren. Dobäi huet et sech awer leider zwee mol ëm doudeg Déiere gehandelt, déi eng „Begéinung“ mat enger Katz oder soss eng Gefor net iwwerlieft hunn.

Kuckt een op der Kaart vun iNaturalist, wou de Gaardeschléfer iwwerall gesi ginn ass, fält op, dass hie quasi exklusiv am Oste vu Lëtzebuerg, am Raum Ettelbréck an am Raum Furen/Veianen virkënnt. D’Verbreedungs-Kaart vum Gaardeschléifer ass awer mat Virsiicht ze kucken. Well hie bei iNaturalist als rart a bedrotent Déier agestuuft ass, ginn d’Beobachtungs-Punkte vum Gaardeschléifer net exakt op der Kaart ugewisen.

Ma onofhängeg vun dëser Kaart, ass den Oste vum Land dofir bekannt a senge Fielshäng, Dréchemaueren a nach vill Bongerte Gaardeschléifer ze hebergéieren.

 

Kuckt een sech d’Verbreedung vum Gaardeschléifer an Europa un, fält op, dass mir hei zu Lëtzebuerg, a méi allgemeng an der Rhäin-Regioun, nach ee relativ grousst Virkommen hunn. Vun insgesamt 440 Meldungen op iNaturalist aus Europa kommen der elëng 33 aus Lëtzebuerg. Mir hunn dofir eng grouss Verantwortung fir dës Aart, déi europawäit immens rar ass, awer an enger Regioun vun eisem Land aktuell nach virkënnt, ze erhalen an hire Liewensraum ze schützen.

De Siweschléifer – An der Haaptstad-Regioun doheem?

De Siweschléifer gouf insgesamt 17 Mol gemellt. Dovu 5 Mol mat Foto. Déi meeschte Meldunge koumen aus der Géigend ëm d‘Stad. Hien ass och dee Schléifer, deen am heefegsten a Wunnhaiser oder Gaardenhaisercher ugetraff ginn ass, ma ëmmer stounge grouss Beem, Bongerten an/oder Heckestrukturen am direkten Ëmfeld.

Kuckt een sech dem Siweschléifer seng Verbreedungskaart an Europa op iNaturlist un, fält op, dass hie virun allem an der Alpen-Regioun virkënnt. Ma iwwert dës Aktioun, konnte mir noweisen, dass hien och nach zu Lëtzebuerg Doheem ass. Vun insgesamt 917 Meldungen op iNaturalist, kommen der 26 aus Lëtzebuerg. Déi meescht vérifizéiert Noweiser stamen aus der Ëmgéigend vun der Stadt an aus dem Iechternacher Eck.

D’Hieselmaus – am ganze Land unzetreffen

Genau wéi de Siweschléifer gouf och d’Hieselmaus 2021 insgesamt 17 Mol gemellt. Dovu 6 mol mat Foto-Noweis. Ma leider waren och hei zwee doudeg Déieren dobäi, déi vun enger Hauskaz erwëscht gi sinn. D’Verbreedungs-Kaart op iNaturalist weist, dass d’Hieselmaus am ganze Land, ma éischter am Westen an am Norde virkënnt.

Bei der Hieselmaus weist d’iNaturalist-Verbreedungskaart vun Europa, wéi schlecht et ëm dës Aart an Europa steet. Just 487 Beobachtunge goufe weltwäit gemellt an dovunner insgesamt 33 zu Lëtzebuerg.

Dass hei zu Lëtzebuerg nach relativ vill Hieselmais nogewise goufen, läit och um Monitoring, deen de Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung zesumme mam LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) säit 2010 duerchféiert. Wëll d‘Hieselmaus op der Annexe IV vun der europäescher Habitatschutzdirektiv steet, muss Lëtzebuerg all 7 Joer den Zoustand vun dëser Aart op Bréissel mellen.

Tëschebilanz no engem Joer Aktioun Schléifer

Mat der Hëllef vu ville Fräiwëllegen, opmierksamen an interesséierte Bierger*innen, konnt nogewise ginn, dass all dräi Schléifer-Aarten – de Gaardeschléifer, de Siweschléifer an d’Hieselmaus – aktuell nach zu Lëtzebuerg unzetreffe sinn an eis Aartevillfalt beräicheren.

Dëst ass net nëmmen eng schéi Feststellung ma och eng Opfuerderung a Responsabilititserklärung, dass mir dësen Aarten och an Zukunft e Liewensraum musse bidden, fir dass si eis erhale bleiwen.

Suerge mécht, dass d’Liewensraim vun den 3 Schléiferaarten, wéi Hecken, Bongerten an natierlech Bëschränner amgaange sinn duerch Bebauung, intensiv Landwirtschaft a Forstwirtschaft zeréckzegoen.

Hei ass souwuel d’Politik gefrot, de Schutz vun dësen Aarten an hire Liewensraim weider auszebauen. Ma och déi zoustänneg Ministèren, Verwaltungen a Servicer fir sécherzestellen, dass de legale Schutz och an der Praxis ëmgesat gëtt. Schlussendlech kann dann och all Bierger*inn dozou bäidroen, de Schléifer hir Liewensraim ze erhalen andeems si sech fir eng nohalteg Landwirtschaft mat natierleche Strukture wéi Hecken, Bongerten a Bëschränner esouwéi eng Siidlungsgestaltung staark mécht a selwer um ëffentlechen a privaten Terrain naturno Gréngs zouléisst, erhält an uleet. Virun allem de Gaardeschléifer, awer och de Siweschléifer si Kulturfolger, déi sech och gäre mol am Gaart, Gaardenhaischen oder ënnert dem Daach vu Wunnhaiser nidderloossen. Mat e bësschen Toleranz a guddem Wëlle kann dat fir béid Partien (Mënsch a Schléifer) eng Win-Win Situatioun sinn.

Positiv ass och nach ze erwänen, dass wärend dem éischte Joer „Aktioun Schléifer“ keng eescht Konflikter tëscht Schléifer a Mënsch gemellt gi sinn. Déi meeschte Propriétairen hu sech mat hiren (onugemellten) Locatairen arrangéiert a sech iwwert se gefreet.

Fir d’Bild vun der Verbreedung nach ze vervollstännegen, wëlle mer dofir och d’nächst Joer d’Aktioun Schléifer weiderféieren: also ab dem Erwäche vun de Schléifer ab Abrëll/Mee heescht et deemno erëm: Aen op!